Prirojene presnovne bolezni

Maternalna fenilketonurija

Maternalna fenilketonurija je posledica prirojene napake v presnovi aminokisline fenilalanina (Phe), ki se pojavi pri plodu noseče bolnice s fenilketonurijo (PKU), kadar ima bolnica med nosečnostjo povišane vrednosti fenilalanina zaradi nezdravljene ali neustrezno zdravljene fenilketonurije. Zaradi visokega fenilalanina matere je ta vrednost povišana tudi pri plodu v maternici in povzroči, da se otrok rodi s premajhno glavico in premajhno porodno dolžino, prirojeno srčno napako, značilnimi obraznimi potezami in z umsko manjrazvitostjo.

Angl.: Maternal phenylketonuria

Mednarodna okrajšava: Maternal PKU

Koda bolezni: ORPHA: 2209, ICD-10: E70.1, OMIM:261600

Osnovna bolezen: Fenilketonurija

Različice bolezni

Povzetek podatkov o bolezni

Epidemiologija

Incidenca maternalne PKU je ocenjena na približno 1/10.000. Zaradi zgodnjega odkrivanja bolezni v zadnjih 30 letih s presejalnimi testi novorojencev in uspešnega zdravljenja PKU, se je pomembno povečalo število možnih nosečnosti pri odraslih bolnicah s to boleznijo in s tem tudi tveganje za nosečnosti s povišano vrednostjo fenilalanina med nosečnostjo.

Klinični opis bolezni

Hiperfenilalaninemija (HPA) je klasificirana v več skupin glede na najvišje ugotovljene vrednosti krvnega fenilalanina pri bolnikih: pri klasični PKU v krvi Phe pri bolnikih preseže 1.200 mikromol/l. Pri blagi obliki fenilketonurije (blaga PKU) je fenilalanin nekoliko nižji v območju med 1200 in 600 mikromol/l. Pri najblažji obliki bolezni, ki jo poimenujemo blaga hiperfenilalaninemija, vrednost fenilalanina v krvi tudi brez zdravljenja ne preseže 600 mikromol/l (blaga HPA ali ne-PKU HPA). Med nosečnostjo imajo strog nadzor vrednosti in zdravljenje vse bolnice, ki imajo v krvi vrednosti fenilalanina višje od 360 mikromol/l.

Če bolnica s fenilketonurijo s strogo dieto in dodatkom aminokislinske mešanice ne vzdržujejo nizke ravni fenilalanina v krvi skozi celo nosečnost, potem visoka vrednost fenilalanina povzroča številne škodljive učinke na razvijajočem plodu. Visoka raven fenilalanina je podobno kot alkohol ali droge, teratogena za plod. Otroci se rodijo z majhno glavico in premajhno porodno dolžino, imajo srčne napake (odprtino v ventrikularnem septumu, Fallotovo tetralogijo), lahko imajo tudi posebne obrazne značilnosti (navzad nagnjeno čelo, ozka razdalja med očmi, škiljenje, slabše oblikovani uhlji, visoko trdo nebo, navzgor obrnjeni nosnici, sedlast nos, majhna brada) in imajo kasneje umsko manjrazvitost. Okvare ploda so glavni razlog, zakaj je stroga dieta pri nosečih bolnicah s fenilketonurijo tako pomembna, saj so te okvare otroka trajne. Ženske, ki že pred zanositvijo in skozi nosečnost ohranjajo raven fenilalanina v krvi med 120 in 360 mikromol/l s strogo nizko-beljakovinsko dieto in po navodilih uživajo poseben aminokislinski preparat obogaten s tirozinom kot glavni vir beljakovin, imajo najboljše možnosti, da rodijo zdravega otroka.

Etiologija

PKU povzroča širok spekter genetskih bolezenskih različic (mutacij) v genu PAH (12q22-q24.2), ki kodira encim fenilalaninsko hidroksilazo. Pri noseči bolnici, ki ima zaradi PKU povišane vrednosti fenilalanina v krvi, visok fenilalanin prehaja v otroka v maternici in ga okvarja v obliki maternalne fenilketonurije.

Genetika in genetsko svetovanje

Bolezen se dedno prenaša avtosomno recesivno. Pomembno je, da se družinam z ugotovljeno diagnozo PKU zagotoviti genetsko svetovanje. Prizadeti otroci zaradi maternalne fenilketonurije sami nimajo bolezni PKU, so pa genetsko prenašalci bolezni.

Strokovni pregled

Strokovni pregled: Mojca Žerjav Tanšek dr.med., april 2018