Registri bolnikov

Bolezni dihal

Register bolnikov s cistično fibrozo
Vključen v Evropski register bolnikov ECFSPR – European Cystic Fibrosis Society Patient Registry.

Endokrinološke, prirojene presnovne in kostne bolezni

Register bolnikov s prirojenimi presnovnimi boleznimi

Nacionalni register bolnikov s Fabryjevo boleznijo
Vključen v mednarodna registra FOS in Fabry Registry.

Krvne bolezni

Register oseb z motnjo strjevanja krvi, Center za hemofilijo
Register je voden od leta 1967, v računalniško podprti obliki od leta 1992.
Skrbnik: prof. Janez Jazbec
Dokumentalistka: Rajka Bavčer

Rak pri otrocih

Register raka (Onkološki inštitut)
Vodja: prof. dr. Maja Primic Žakelj

Nevrološke bolezni

Register bolnikov z živčnomišičnimi boleznimi

Bolezni ledvic

ESPN/ERA–EDTA Registry – Evropski register o bolnikih z odpovedjo ledvic, ki so na nadomestnem zdravljenju (dializa in transplantacija) www.espn-reg.org
IPDN – International Pediatric Dialysis Network
CTS – Collaborative Transplant Study, Heidelberg
IPNA Registry for children undergoing RRT

Imunske bolezni

Slovenski nacionalni register bolnikov s primarno imunsko pomanjkljivostjo