Alergološke bolezni

Izbrane redke bolezni

Bolnišnice

Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo

Klinični oddelek za revmatologijo

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo (pediatrija)

Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Laboratoriji

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Rehabilitacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

iz bloga