Bolezni dihal

Izbrane redke bolezni

Bolnišnice

Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo

Služba za pljučne bolezni (pediatrija)

Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Društva bolnikov

Društvo za cistično fibrozo Slovenije (Društvo CF)

Društvo za pljučno hipertenzijo Slovenije

Laboratoriji

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Rehabilitacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

iz bloga