Endokrinološke bolezni

Izbrane redke bolezni

Bolnišnice

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni (pediatrija)

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni – Oddelek za genetiko (pediatrija)

Društva bolnikov

Društvo bolnikov s krhkimi kostmi osteogenesis imperfekta Slovenije

Društvo bolnikov s Prader Willi sindromom

Rehabilitacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

iz bloga