Kožne bolezni

Izbrane redke bolezni

Bolnišnice

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Društva bolnikov

Društvo DEBRA Slovenija (Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo)

Laboratoriji

Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Rehabilitacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

iz bloga