Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Interna klinika
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
T: 01 522 35 64
F: 01 522 93 59
www.kclj.si/index.php?dir=/strokovna_javnost/organiziranost_klinik/interna_klinika/ko_za_endokrinologijo_diabetes_in_presnovne_bolezni

Predstojnik oddelka

doc. dr. Andrej Janež, dr. med.
andrej.janez@kclj.si

Zdravniki

Tomaž Kocjan, Mojca Jensterle Sever, Uršula Gantar-Rott

iz bloga