Klinični oddelek za hematologijo

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Interna klinika
Klinični oddelek za hematologijo
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
T: 01 522 31 35
www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_oddelki/interna_klinika/ko_za_hematologijo

Predstojnik

prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
peter.cernelc@kclj.si

Zdravniki

Preložnik Zupan, Saša Anžej Doma

Diagnostika

  • Motnje strjevanja krvi (hemofilija A in B, VonWIllebrandova bolezen, deficience faktorjev II, V, VII, X, XI, XII, XIII, trombocitopatije-Glanzmannova trombastenija, Bernard Soulier)
  • Hipofibrinogenemija
  • Disfibrinogenemija

Opomba: Redki raki na področju pediatrije se diagnosticirajo na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike.

iz bloga