Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Pediatrična klinika
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo
Bohoričeva ulica 20
1000 Ljubljana
T: 01 522 86 53
www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_oddelki/pediatricna_klinika/ko_za_otrosko_hematologijo_in_onkologijo

Predstojnik

izr. prof. dr. Janez Jazbec, dr. med.
janez.jazbec@mf.uni-lj.si

Zdravniki

Lidija Kitanovski, Vladan Rajić, Maja Česen Mazić, Simona Lucija Avčin, Barbara Faganel Kotnik, Marko Kavčič, Tomaž Prelog

iz bloga