Bolezni kosti in veziva

Izbrane redke bolezni

Bolnišnice

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni (pediatrija)

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni – Oddelek za genetiko (pediatrija)

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni – Oddelek za presnovne bolezni (pediatrija)

Klinični oddelek za revmatologijo

Društva bolnikov

Društvo bolnikov s krhkimi kostmi osteogenesis imperfekta Slovenije

Rehabilitacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

iz bloga