Genetske bolezni in sindromi

Izbrane redke bolezni

Bolnišnice

Iniciativa za podporo staršem in otrokom ob diagnozi CHARGE sindroma

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni (pediatrija)

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni – Oddelek za genetiko (pediatrija)

Društva bolnikov

Društvo bolnikov s Prader Willi sindromom

Iniciativa za podporo staršem in otrokom ob diagnozi Beckwith-Wiedemannovega sindroma

Marfanov sindrom – osveščanje

Laboratoriji

Center za nediagnosticirane redke bolezni in Center za Mendelsko genomiko

Klinični inštitut za genetsko diagnostiko

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

Rehabilitacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

iz bloga