Krvne bolezni

Izbrane redke bolezni

Bolnišnice

Klinični oddelek za hematologijo

Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo (pediatrija)

Društva bolnikov

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

Društvo bolnikov z Gaucherjevo boleznijo Slovenije

Društvo hemofilikov Slovenije

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L

Laboratoriji

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

Rehabilitacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Združenja

Ustanova za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani

Ustanova za pomoč otroku z rakom in redkimi boleznimi

iz bloga