Bolezni prebavil

Izbrane redke bolezni

Bolnišnice

Klinični oddelek za gastroenterologijo

Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko (pediatrija)

Društva bolnikov

Invalidsko društvo Kengurujček

Otroška sekcija pri Slovenskem društvu Transplant

Sekcija za avtoimuni hepatitis pri Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen

Laboratoriji

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

Rehabilitacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

iz bloga